Vernieuwing van de Psychologische legging vanuit het Pentagram. Deze legging wijkt af van de legging uit het boek Symbolon, Spel der Herinneringen. Deze legging heeft een iets andere benadering van de probleemstelling en de daarop volgende vragen. Bij het eindigen van deze legging bij de 5e kaart kunnen er vraagtekens blijven hoe het nu verder gaat. Dit is belangrijk om te weten omdat je met één of meer personen te maken hebt waarmee je in deze situatie – wellicht tegen wil en dank – verbonden bent. Daarom is er een zesde kaart toegevoegd die als vervolg op de vijfde kaart - het doel – aangeeft waar deze situatie uiteindelijk toe leidt. Dan ziet de legging er als volgt uit:

 Pentagram Plus

  1. De Actuele situatie
  2. De weg die leidt
  3. Dat vindt je moeilijk, je opdracht
  4. Dat wil je
  5. Dat is je doel
  6. Waar leidt dit alles toe?