De Ank-legging

Thema: de ontwikkeling van je levenskracht. Deze legging is een spiegel en is zeer persoonlijk. Het legt littekens, zielsproblemen, (ervaren) tekortkomingen bloot en stelt kansen ter beschikking.

Kaarten: 10 kaarten uit de Grote en Middelste Arcana (Zon- en Maankaarten). Legging in de vorm van de Ankh.

  1. Je leven, je levenshouding
  2. Je licht, je inzichten
  3. Je warmte, je empathie, je sociaal gevoel
  4. Wat je wilt leren en ontvangen aan gedrag en kennis
  5. Wat je wilt geven, uitdragen aan gedrag en kennis
  6. Je uiting van stabiliteit
  7. Je uiting van samenwerking

(t/m 10) Je verzamelde krachten en hoe je daarmee omgaat.