De levensreis

De legging van de levensreis is een interessante legging die betrekking heeft op de inventarisatie van het verleden, het heden en wat in de toekomst mogelijk kan worden. Dit laatste is afhankelijk van de mate hoe men invulling kan geven aan de vragen de doelstelling. Door toepassing van de A, B en C-duidingen uit het boek “Symbolon, Spel der Herinneringen” manifesteren de levensfases en aspecten – heden, verleden, toekomst en doelen – zich krachtig aan de vraagsteller.

De levensreis (of belangrijke episode(n) (13 kaarten)

Gebruik bij deze legging alle kaarten uit het tarotdeck