De Pyramide

De Pyramide is een psyschologische legging waarbij de hele mens in het geding is. Het wordt gespeeld met 22 kaarten uit de Grote- en Middelste Arcana (Archetypen, Zon- en Maankaarten).
De manier waarop de legging start is afwijkend t.o.v. de meeste andere leggingen. De kaarten worden in eerste instantie open neergelegd, zodat degene voor wie de legging wordt gedaan ze goed kan bestuderen. Dan worden ze open op een stapel gelegd. Dan worden de kaarten door de kaartlegger en de cliënt geschud en door de cliënt worden de eerste zeven kaarten open neergelegd.
Vervolgens wordt er nog een keer geschud en worden de resterende 15 kaarten volgens het onderstaande patroon dicht neergelegd. Zo ontstaan er telkens paren tot het doel (22) bereikt is.
De linkerhelft van de kaarten symboliseert de onbewuste kant, de rechter helft de bewuste kant.
Het kruis van de piramide wordt gevormd door de kaarten 22 (doel) en 4(basis), en 14 en 15.