Visie op het symbolontarot.

Het Symbolontarot is een magisch realistisch tarotdeck. Het is gericht op het ontsluiten van herinneringen van datgene wat vergeten of verdrongen en in je onderbewustzijn een plekje heeft. Verder kun je het Symbolontarot beschouwen als een astrologische verzameling van karaktereigenschappen en menselijk gedragingen. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten! Omdat (oud) gedrag nieuw gedrag voorspelt is het ook mogelijk in de toekomst te kijken en prognoses te maken hoe jij - of anderen - in een nieuwe situatie zult reageren. Ook ben je zelf een wandelend tarotspel. Alle kaarten (situaties, ervaringen, gevoelens) zitten in je hoofd en in je lijf. Kijk in de spiegel van jouw ziel en lees je stemming, jouw verwachtingen, je situaties waar je in zit. Trek dan een Symbolonkaart en je hebt een match met de situatie; je krijgt een bevestiging hiervan. Een legpatroon begeleid je vervolgens door een proces van herkenning, uitdaging en resultaat.

Het resultaat van een kaartduiding is in de eerste plaats een spiegel van je ziel, het verduidelijken van een eigen probleemsituatie. Hier zijn “alle mensen”  in hun “doen en laten, hun gedragsuitingen”, - in grote lijnen – gelijk. Daarom zou je een kaartduiding kunnen zien als een aanname van benadering van de werkelijkheid. Een kaartduiding illustreert ook wat je mee- of doorgemaakt hebt. Geeft de duider bij een duiding je een illusie en neem je als vraagsteller een illusie aan? Of is dit het “Magisch Realisme” van de kaarten dat op je in werkt?  Dat is misschien moeilijk te geloven, zeker als je naar de uitkomst van de kaarten kijkt: ze vallen precies bij de juiste vraag op de goede plek. Ook kan een duiding door het inzicht wat je krijgt een pleister op je ziel zijn. Koester dat. De kaartlegging ondersteunt jouw gevoel en geeft richting aan je gedachten.

Het Magisch Realisme in een kaartlegging vereist een open geest die losgemaakt wordt  van vastgeroeste conditioneringen en standpunten en vraagt er om het leven anders te zien en te ervaren. Een ritueel is een prima hulpmiddel om dit doel te bereiken. Het doel van een ritueel is het veranderen van je bewustzijn, je omgeving even “buiten te sluiten” en je te richten op de duiding. Bij veel rituelen speelt meditatie een belangrijke rol. Het is een manier om je te bezinnen en voor te bereiden op een legging of consult. Meditatie maakt de geest “schoon” waardoor meer ruimte voor inzichten ontstaan.

 Tenslotte: Geloof rustig in de kracht van de Symbolonkaarten, bereid je goed voor en blijf tegelijkertijd ook vertrouwen op je eigen intuïtie en inzichten.